Kërkesat për Kompensim

Ofrojmë ndihmë juridike për klientët tanë përmes avokatëve tanë të specializuar në lidhje me...

Prona Intelektuale

Avokatët tanë ofrojnë këshilla gjyqësore dhe këshilla komerciale strategjike për një gamë të gjerë...

E Drejta e Korporatave dhe e Drejta Komerciale

Ekipi ynë ligjor ka përvojë të gjerë në themelimin e kompanive...

Prokurimi publik

Bashkëpunëtorët tanë ligjorë kanë një përvojë të gjerë me rastet e prokurimit si dhe regjistër me raste të fituara....

Konkurrueshmëria

Ekipi ynë i integruar jep këshilla për të gjitha aspektet e shkeljeve të së drejtës së konkurrencës...

Tatimi dhe Dogana

Avokatët tanë të specializuar për tatim kanë përvojë të gjatë dhe njohuri të thella...

E Drejta Civile

Përmes ekipit tonë me përvojë, ofrojmë mbështetje për klientët tanë në të gjitha llojet e çështjeve...

Investimet

Ne ofrojmë një pako të plotë të shërbimeve ligjore për secilin investitor të mundshëm kombëtar dhe...

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Rëndësia e ligjit për mbrojtje të të dhënave vazhdon të rritet...

Puna dhe Pensionet

Anëtarët e ekipit tonë ofrojnë një gamë të plotë të shërbimeve ligjore të tilla si...

E Drejta Penale

Avokatët tanë për çështje penale kanë mprehtësi të lartë, janë mbështetës dhe posedojnë përvojë...

Sport

Avokatët dhe konsulentët tanë ofrojnë shërbime ligjore për organet udhëheqëse, klubet, ekipet, lojtarët...

Arbitrazhi

Përmes ekipit tonë me përvojë, ofrojmë mbështetje për klientët tanë në të gjitha llojet e çështjeve të së...

Mbrojtja e Klientit

Ekipi ynë ofron këshillim dhe mbështetje për klientët në lidhje me të drejtat e klientëve të dhëna sipas ligjit...

Ndërmjetësimi

Përmes ndërmjetësuesve tanë të licencuar dhe me përvojë, brenda fushëveprimit të Ligjit për Ndërmjetësim...

Ndihmë ligjore profesionale për secilin klient

Mbulojmë të gjitha fushat juridike. Mbrojmë të drejtat tuaja në të gjitha shkallët e procedurës gjyqësore. E vlerësojmë shumë besimin që na jepni për të trajtuar rastin tuaj.

Rrjeti ynë i avokatëve të asociuar dhe i ekspertëve të fushës kanë ndihmuar që ne të fitojmë pjesën më të madhe të rasteve për një periudhë rekord.

Global Legal Business © 2021. All rights reserved.

Global Legal Business © 2021. All rights reserved.