E Drejta Civile

E drejta civile është term që i referohet një grupi të ligjeve që kanë të bëjnë me ndërveprimin privat të qytetarëve. Sfera e çështjeve të së drejtës civile përfshinë çështjet familjare siç janë martesa, divorci, ushqimia (alimentacioni), adoptimi dhe trashëgimia, sikurse që janë disa kontrata.

Nëpërmjet ekipit tonë ligjor me përvojë, ne ju ofrojmë mbështetje klientëve tanë në të gjitha llojet e çështjeve të së drejtës civile. Shërbimet tona ligjore mbulojnë të gjitha rastet, si në organe administrative ashtu edhe në gjykata. Çmimet tona janë gjithmonë transparente dhe ne bashkëpunojmë ngushtë me klientët tanë në përgatitjen e strategjive fituese ligjore.

Global Legal Business © 2021. Të gjitha të drejtat e rezervuara

Global Legal Business © 2021. Të gjitha të drejtat e rezervuara.